Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Artillerigatan 6
11451 Stockholm
Sverige

08-437 415 09

Custom Cash

Custom Cash – Tax Free i appform 

Custom Cash är världens första Tax Refund App som garanterar internationella kunder den högsta och snabbaste återbetalningen i Tax Free shopping. Vi har ett mål: att göra Tax Free shopping så bekväm och lönsam som möjligt för alla.

Custom Cash är en enkel, papperslös och gratis lösning för företag att erbjuda tax free. Och som medlem i Sveriges Textilhandlare så får du en högre kickback.