Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Artillerigatan 6
11451 Stockholm
Sverige

08-437 415 09

Custom Cash

Custom Cash – Taxfree i appform 

Custom Cash är världens första tax refund App som garanterar internationella kunder den högsta och snabbaste återbetalningen för taxfree shopping. Målet är att göra taxfree shopping så bekväm och lönsam som möjligt för alla.

Custom Cash är en enkel, papperslös och gratis lösning för företag som vill erbjuda sina kunder taxfree. Som medlem i Sveriges Textilhandlare får du 60% kickback.

Kontakta Morgan Almstedt på ma@customcash.com eller på 070 851 99 26 för mer information.

Läs om hela erbjudandet här