Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Artillerigatan 6
11451 Stockholm
Sverige

08-437 415 09

Försäkringar

Försäkringar

 

SÖDERBERG & PARTNERS – FÖRETAGSFÖRSÄKRINGAR

Sveriges Textilhandlares företagsförsäkring är framtagen specifikt för våra medlemmar och brukar generellt innebära en besparing om ca 40%. Du får en kostnadsfri genomgång av nuvarande lösning för att se eventuella förbättringsmöjligheter eller luckor i försäkringsskyddet.


SÖDERBERG & PARTNERS – TJÄNSTERELATERADE FÖRSÄKRINGAR

I samarbete med Söderberg & Partners har vi tagit fram förmånliga och flexibla försäkringslösningar för dig som medlem. Du får en kostnadsfri genomgång av nuvarande lösning för att se eventuella förbättringsmöjligheter eller luckor i försäkringsskyddet.

 

Logga in för att ta del av dina förmåner