Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Artillerigatan 6
11451 Stockholm
Sverige

08-437 415 09

Om våra medlemsförmåner

Medlemsförmåner

Som medlem i Sveriges Textilhandlare får du tillgång till viktiga förmåner samt rabatter på föreningens samtliga aktiviteter.
Genom att använda dina förmåner sparar du snabbt in kostnaden för medlemskapet.