Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Artillerigatan 6
11451 Stockholm
Sverige

08-437 415 09

MN Retail

Olof.jpg

MN Retail

"Sveriges Textilhandlare ger oss som mindre organisation en större verksamhets fördelar genom vidareutbildning av personal och konkurrenskraftiga avtal. Möjlighet till diskussioner med branschkollegor ger också bra insikter."

- Olof Göranzon


MN Retail är en franchisepartner till Isabel Marant, Stella McCartney och Marc Jacobs med verksamhet i Sverige och Danmark. 

www.mnretail.se