Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Artillerigatan 6
11451 Stockholm
Sverige

08-437 415 09

Textilkunskap – Tyg & kvalitet

Aktiviteter

Back to All Events

Textilkunskap – Tyg & kvalitet

  • Sveriges Textilhandlare Artillerigatan 6 114 51 Stockholm (map)

Här ger vi dig viktiga verktyg till att höja din textila kompetens och öka intresset för de produkter du säljer i din butik! Vad svarar du på kundernas frågor, vilka råd ska du ge och hur bemöter du reklamationer?

Utbildningen ger dig en ökad förmåga att kommunicera med andra aktörer, leverantörer och producenter om kvaliteter eller reklamationer och även utveckling av produkterna.

Kursledare: Anders Kärrman
Målgrupp: Butikssäljare, inköpare, butikschefer

UR INNEHÅLLET

  • Analys av vanligt förekommande väv- och trikåbindningar i tygkvaliteter » Tygnamn och varutermer
  • Skötselråd för olika material
  • Hur kommunicerar man textilkvalitet och bemöter reklamation/klagomål