Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Artillerigatan 6
11451 Stockholm
Sverige

08-437 415 09

Fastighetsägarens makt - kan butikerna få större inflytande?

Aktiviteter

Back to All Events

Fastighetsägarens makt - kan butikerna få större inflytande?

  • Sveriges Textilhandlare Artillerigatan 6 114 51 Stockholm (map)

Välkommen till ett frukostseminarium där vi med ledning av Pernilla Karvia diskuterar den ökade makten hos fastighetsägaren och hur detta påverkar butikerna. Många upplever idag att lokalsituationen är en av de största utmaningarna: höjda hyror, uppsägning av kontrakt, ombyggnationer med mera. Faktorer som påverkar försäljningen och sänker marginalerna. En ekvation som inte går ihop.

Pernilla Karvia har mångårig kunskap inom expansionsfrågor både ur hyresvärdens och hyresgästens perspektiv. Hon driver konsultbolaget Frontage med fokus på nyetableringar, omförhandlingar och rådgivning inom expansion och hyresavtal.

Tid och adress

Tid: 28 april, kl 08:30-9:30, frukost serveras från kl 08.
Pris: Fri entré för medlemmar i Sveriges Textilhandlare.