Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Artillerigatan 6
11451 Stockholm
Sverige

08-437 415 09

Coacha fram framgången hos dina säljare

Aktiviteter

Back to All Events

Coacha fram framgången hos dina säljare

En ledares viktigaste uppgift är att få sina medarbetare att växa. För när en person växer lyfter hela teamet. Varva uppmuntran med tydlig coaching, raka samtal och ett värderingsstyrt tänkande så finns grunden för stolta medarbetare och återkommande kunder.

Här får du ledarskapsteorier smart omsatta i enkla verktyg för att kunna bygga ditt dreamteam.

Kursledare: Susanne Einhorn
Målgrupp: Butikschefer, företagsledare

UR INNEHÅLLET

  • Coachmodellen som får säljaren att hitta vägen mot utveckling » Hur bra är din säljare på olika säljsteg?
  • Feedback – din positiva återkoppling
  • Merförsäljning som skapar mervärde
  • Tävlingar & aktiviteter som sporrar dina säljare