Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Artillerigatan 6
11451 Stockholm
Sverige

08-437 415 09

Hur kan vi påverka kunden genom varuexponering?

Aktiviteter

Back to All Events

Hur kan vi påverka kunden genom varuexponering?

  • Sveriges Textilhandlare Artillerigatan 6 114 51 Stockholm (map)

Genom tips och råd får du inspiration och verktyg att jobba med din butiks förutsättningar – hur utnyttjar du din butik på bästa sätt? Vad vill kunden ha idag och hur kan jag skapa en helhetsupplevelse?

Du får en djupare förståelse av visual merchandising, varuplace- ring, exponeringar, mekanisk försäljning samt effekterna med kundvarvet. Vi tar på oss kundens glasögon.

Kursledare: Berit Strömberg
Målgrupp: Butikssäljare, butikschefer, dekoratörer/VM

UR INNEHÅLLET

  • Skyltfönster/skyltfasader inkl. synlighet online

  • Store check – vad ser kunden?

  • Exponering – vad passar just din butik?

  • Säsong och blickfång

  • Påverka genom säljstyrning

  • Branschglidning – hur kan jag komplettera mitt varumärke genom att addera sinnesmarkmadsföring

  • Framtidens butik