Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Artillerigatan 6
11451 Stockholm
Sverige

08-437 415 09

Vad gör du när branschen förändras?

Aktiviteter

Back to All Events

Vad gör du när branschen förändras?

  • Sveriges Textilhandlare 6 Artillerigatan Stockholm, Stockholms län, 114 51 Sweden (map)

Modebranschen och dess struktur är i kraftig förändring. Framtidens vinnare finns bland de butiker/varumärken som tar till sig kunskap om nya kanaler, tekniker, roller och affärsmodeller - men som samtidigt klarar av att bygga vidare på sin kärna och vårdar och utvecklar sitt varumärke.

Välkommen till en seminarieserie bestående av 2 integrerade delar som löper över 3 halvdagar: 17 september, 20 september och 4 oktober
 

DEL 1 FÖRÄNDRINGAR I MODE OCH HANDEL
Det nya landskapet erbjuder många spännande möjligheter. Det ger dig chansen att utveckla ditt erbjudande i alla kanaler såväl befintliga som nya. Den inspirerande utmaningen är att hitta nya vägar för att lyckas under de nya förutsättningarna.

  • Hur förändrar omni-branschen och vilka är de nya spelreglerna i den textila värdekedjan. 
  • Hur kommer varumärkenas och detaljisternas affärsmodeller att förändras?
  • Vilka nya krav ställs på varumärket?

Vi arbetar oss igenom de stora förändringarna som branschen är inne i och diskuterar hur vi kan utnyttja förändringarna till vår fördel.


DEL 2 VARUMÄRKESPLATTFORM 
Vi definierar vad varumärket står för, vad som gör varumärket unikt, dess USP (Unique Selling Proposition) samt de övriga delar som en plattform bör inkludera:

  • Varumärkeslöfte
  • Kärnvärden
  • Positionering
  • Benchmark/konkurrenter
  • Målgrupp/personas
  • USP/Unique selling proposition

Som en naturlig del i arbetet med plattformen arbetar vi med Affärsmodellen och The Golden Circle.

Läs mer om seminarieserien!


Kursledare: Anders Hedén och Jane McAndrew
Målgrupp: VD

Pris: 12 995 kr + moms
Medlemspris: 3 995 kr + moms


Du kan också ringa oss på 08-437 415 09!