Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Artillerigatan 6
11451 Stockholm
Sverige

08-437 415 09

Hållbarhet 2, tvådagarskurs. Ansvar och goda affärer. Växla upp ditt ansvarsfulla företagande.

Aktiviteter

Back to All Events

Hållbarhet 2, tvådagarskurs. Ansvar och goda affärer. Växla upp ditt ansvarsfulla företagande.

 • Sveriges Textilhandlare 6 Artillerigatan Stockholm, Stockholms län, 114 51 Sweden (map)

Modebranschen befinner sig i kraftig omdaning, där förändrat konsumentbeteende, omnikanaler och digitalisering samt inte minst hållbar utveckling står i centrum.

Kraven på hållbarhet är, tillsammans med digitaliseringen, en av de allra viktigaste frågorna för företag att förhålla sig till för att vara framgångsrika. Hållbarhet ska vara kärnan i din verksamhet och leda vägen mot framtida tillväxt. Hållbarhet är en livsstil och ökat hållbarhetsfokus i din affärsverksamhet skapar mervärde för konsumenten. 

 • Så hur förändras modebranschen av synen på hållbarhet och vilka är de nya spelreglerna i den textila värdekedjan?

 • Hur kommer varumärkenas och detaljisternas affärsmodeller att förändras när vi betraktar affärsmodellen ur ett hållbarhetsperspektiv?

 • Vilka nya krav ställs på varumärket och varumärkesplattformen?

Det är nya tider för den gamla industrin. Det är dags att tänka om.

Hot eller möjligheter avgör du.

Under denna praktiskt inriktade tvådagarsutbildning får du verktyg, konkreta tips och handfasta råd för att analysera hur ditt företags affärsmodell och din varumärkesplattform påverkas av hållbarhet och hur de kan utvecklas för att göra hållbarhet till en konkurrensfördel. Utbildningen har fokus på de positiva effekter på lönsamheten som hållbarhetsarbetet innebär.

Nivå: Senior


Datum: 12 september och 24 september 2019. Anmälan krävs för båda tillfällena.

Tid: 09.00–16.00

Plats: Sveriges Textilhandlare, Artillerigatan 6, Stockholm

Pris: 6 000 kr exklusive moms per utbildningsdag

Medlemspris: 1 700 kr exklusive moms per utbildningsdag

I priset ingår lunch och kaffe/te.


Utbildningen riktar sig till

Alla de som förstår vikten av att integrera hållbarhet i företagets affärsmodell och stärka varumärket. Till exempel:

 • Ledning

 • Inköpsansvariga/Inköpare

 • Försäljningsansvariga


Mål med utbildningen

Att du som deltagare ska:

 • Få kunskaper om de centrala textila hållbarhetsfrågorna som påverkar din affärsverksamhet

 • Förståelse för hur hållbarhetsarbete genomsyrar allt i hela affärsverksamheten

 • Kunna analysera hur ditt företags affärsmodell och din varumärkesplattform påverkas av hållbarhet

 • Kunna kartlägga vilka utmaningar och möjligheter kopplade till hållbarhet som finns i din affärsverksamhet och affärsmodell

 • Kunskap i att ställa om och förnya din affärsverksamhet


Program

Teori varvas med diskussioner, reflektioner och praktiska övningar.

 • Hållbarheten i allt

 • Cirkulärt kontra linjärt företagande

 • Kartlägg din affärsprocess – vilka är dina möjligheter och utmaningar

 • Affärsmodellen, Business Model Canvas – din kompass till hållbart företagande

 • Varumärkesplattform med hållbarhetsfokus

 • Kännedom om Brown Paper Mapping – en metod att kartlägga kritiska hållbarhetspunkter i verksamheten

 • Vilka förändringar leder till bättre hållbarhetsprestanda


Information

Datum: 12 september och 24 september 2019. Anmälan krävs för båda tillfällena.

Tid: 09.00–16.00

Plats: Sveriges Textilhandlare, Artillerigatan 6, Stockholm

Pris: 6 000 kr exklusive moms per utbildningsdag

Medlemspris: 1 700 kr exklusive moms per utbildningsdag

I priset ingår lunch och kaffe/te.


aj.jpg

Kursledare: Jane McAndrew & Anders Hedén

Jane och Anders brinner intensivt för att utveckla modeföretag, processer och arbetssätt i en modebransch som befinner sig i kraftig omdaning, där förändrat konsumentbeteende, omnikanaler och hållbar utveckling står i centrum.

Jane har mångårig erfarenhet som inköps-och produktionschef på ledande modeföretag och Anders är expert på affärsutveckling, retail och varumärkeskommunikation.

Bland de internationella varumärken som de har arbetat hos märks Esprit, H&M, Boomerang, Peak Performance och Quiksilver.

Idag är de affärsstrateger i företaget Portfolio/Modefabriken® med inriktning på mode-, sportmode- och designföretag.

Portfolio coachar och hjälper företag inom områdena affärsutveckling och affärsstrategier, design/inköp/tillverkning och varumärkesutveckling.

Ett urval av kunder de senaste åren är Peak Performance, JLindeberg, Hestrahandsken, Cross, Naturkompaniet, WeSC, Brixtol, Bite Studios, L’Homme Rouge och Abacus Sportswear.

Jane och Anders är vana och uppskattade utbildare och föreläsare samt författare till branschbibeln Modefabriken®.


Du kan också ringa oss på 08-437 415 09!