Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Artillerigatan 6
11451 Stockholm
Sverige

08-437 415 09

Visual Merchandising - Exponeringens syfte är att skapa försäljning

Aktiviteter

Back to All Events

Visual Merchandising - Exponeringens syfte är att skapa försäljning

 • Sveriges Textilhandlare 6 Artillerigatan Stockholm, Stockholms län, 114 51 Sweden (map)

Handeln är en tillväxtbransch i förändring. Den ökade digitala närvaron utmanar de fysiska handelsplatserna. Men butikerna är fortsatt viktiga för köpupplevelsen och vi vet idag att en tydlig butikskommunikation också skapar förutsättningar för en konkurrenskraftig handelsplats. En attraktiv säljmiljö lockar kunder till köp och bidrar till ökad omsättning och resultat.

Den här utbildningen ger dig konkreta riktlinjer för hur man med hjälp av visual merchandising lyckas med sin butiksmiljö. Många handelsplatser har idag kundens behov och upplevelse i fokus. Det nya affärsförhållandet innebär en förändring vad gäller kompetenskraven. Hur når vi dit på bästa sätt?

Nivå: Medel


Datum: 17 oktober 2019

Tid: 09.00–17.00

Plats: Sveriges Textilhandlare, Artillerigatan 6, Stockholm

Pris: 5 000 kr exklusive moms

Medlemspris: 1 300 kr exklusive moms

I priset ingår lunch och kaffe/te.


Utbildningen riktar sig till

 • Butikschef

 • Säljare

 • Visual merchandiser


Mål med utbildningen

Att du som deltagare ska:

 • Få kunskap om hur du arbetar med butikskommunikation som driver försäljning, säljmiljöns påverkan på köpbeteendet, butikskommunikation som upplevelse.

 • Förstå framtidens service; konceptutveckling och en handelsplats aktivitetsplaner. Inget ska lämnas åt slumpen och verklighetsanknytningen går som en röd tråd genom hela utbildningen

 • Kunna utveckla affärsmannaskapet med fokus på lönsamhet.


Program

Vi går igenom hur man skapar butiksmiljöer och skyltfönster som är visuellt tilltalande, kommunikativa och säljande. Att exponeringens syfte är att skapa försäljning och att därför utnyttja sina försäljningsytor optimalt. Att lära känna sin kund och förstå dennes önskemål utifrån sin egna butiks förutsättningar.

Del 1: Vi kan påverka!

Butiken/nätets visuella kommunikation påverkar våra kunder. Allt som kunden ser och möter skapar ett intryck. När allt annat är lika är det kundupplevelsen som gör skillnad.

Del 2: Skyltfönster, fasad och entré

Bästa reklamplatsen. Oftast har vi ett stort kundflöde utanför butiken och 80% kommer ihåg första intrycket redan från entrén. Varje kund är en möjlig försäljning, se till att bjud in kunden.

Del 3: Lär känna din butik

 • Kund/Målgrupp

 • Hur går kunden, var stannar dom, kundflödesschema

 • Heta och kalla ytor

 • Försäljningszoner

Del 4: Som kund fattar du 70-80% av alla beslut inne i butiken.

 • Vi går igenom olika exponeringar och planogram, sambandsexponering och merförsäljning. Att jobba med mekanisk försäljning genom att säljstyra. Betydelsen av storechecks. Kunskap och tips kring vad som ger bäst resultat.

Del 5: Yttre påverkan – Hur ska vi agera?

 • Försäljningstoppar och dalar, Black Friday, Cyber Monday, Single days.

 • Webrooming, showrooming.

 • Hur synliga är vi? Sociala medier anpassade efter min butik och målgrupp.

 Del 6: Vad händer inom retail?

 • Förändrat köpbeteende, branschglidning, pop-up butiker, från webb till fysiska butiker. Hur ser trenderna ut?

Del 7: Avslut och sammanfattning.


Information

Datum: 17 oktober 2019

Tid: 09.00–17.00

Plats: Sveriges Textilhandlare, Artillerigatan 6, Stockholm

Pris: 5 000 kr exklusive moms

Medlemspris: 1 300 kr exklusive moms

I priset ingår lunch och kaffe/te.


Berit Strömberg.png

Kursledare: Berit Strömberg

Berit har en bred kunskap inom retail som innefattar många års erfarenhet av ledarskap, projektledning och visual merchandising. Berit har arbetat med välkända varumärken inom olika branscher och företag som H&M, Duka/Cervera och Kronans apotek.

 Idag driver Berit företaget ExpoNomen som erbjuder kunskap och expertis inom retail med fokus på utbildning, visual merchandising och projektledning, samt lär ut visual merchandising på olika utbildningsorganisationer, företag och skolor.

 ExpoNomens målsättning är att förbättra och utveckla försäljningsresultatet genom att optimera  butiksupplevelsen.


Du kan också ringa oss på 08-437 415 09!