Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Artillerigatan 6
11451 Stockholm
Sverige

08-437 415 09

Norrgavel

Norrgavel

"Norrgavel i Stockholm har varit medlemmar i föreningen sedan början av 2014. Främst var det för det förmånliga kortinlösenavtalet som vi kände att vi ville ta del av. Även avtalet gällande försäkringar där vi kunde försäkra två  butiker till samma kostnad som en och dessutom få ett bättre försäkringsskydd."

Anne-Charlott Nirell Janzon


Norrgavel grundades 1991 och säljer tidlösa egendesignade möbler. Norrgavels möbler kan karaktäriseras av ord som enkelhet, känsla och långsiktighet. Norrgavel har flera butiker i hela landet och online. 

www.norrgavel.se