Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Artillerigatan 6
11451 Stockholm
Sverige

08-437 415 09

Säkerhet

Säkerhet

ACTIVE ARMOUR

Active Armour erbjuder såväl personal inom polisväsendet,militär och vaktbolag som civilpersoner och allmänheten, produkter och professionellt vetande inom säkerhetssektorn. Medlemmar i Sveriges Textilhandlare erbjuds ett brett sortiment av produkter (bl a analogt kamerasystem, ip-system och larm) speciellt framtagna för maximal användarvänlighet och säkerhet med skräddarsydda lösningar.

PARATUS SECURITY

Paratus Security är ett auktoriserat bevakningsföretag och står under Länsstyrelsen kontroll och underställda Polismyndigheten. Medlemmar i Sveriges Textilhandlare erbjuds fast väktare (Uniform eller Civilklädd) i butik och deltagande i en bevakningsring till ett förmånligt pris.

 

Logga in för att ta del av dina förmåner