Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Artillerigatan 6
11451 Stockholm
Sverige

08-437 415 09

SATS

14% rabatt på SATS!

Investera i din och dina medarbetares hälsa genom att ta del av vårt avtal med SATS. Erbjudandet omfattar samtliga medlemskap hos SATS och gäller för alla inom ditt företag.

Ta kontakt med Teodor Hallbeck på teodor.hallbeck@sats.se eller 070 873 07 98 för mer information.

Läs om erbjudandet här

Läs om gratis provvecka här

Läs om SATS företagsklasser här