Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Artillerigatan 6
11451 Stockholm
Sverige

08-437 415 09

Utbildningar & Seminarier

Utbildningar & Seminarier

Sveriges Textilhandlare

Våra utbildningar och seminarier är verksamhetsnära och utformade för att öka din konkurrenskraft. Som medlem är de dessutom kraftigt subventionerade för att göra dem tillgängliga för så många som möjligt.

Se alla aktiviteter


ADDSKILLS E-LEARNING

AddSkills erbjuder medlemmar i Sveriges Textilhandlare e-learning för Officepaket och enstaka utbildningar till förmånliga priser.

Logga in för att ta del av dina förmåner