Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Artillerigatan 6
11451 Stockholm
Sverige

08-437 415 09

Vår historia

Vår historia

Föreningen grundades 1895 under namnet Stockholms Manufakturhandlarförening av Frans Brundin som innehade Frans Brundins Bosättnings- & Manufaktur-affär på Humlegårdsgatan. Genom åren har flera välkända handelsprofiler medverkat till föreningens utveckling genom bl.a. styrelsearbete och donationer. Bland dessa kan nämnas Paul U Bergström, grundare av PUB, Josef Sachs och Ragnar Sachs som var VD för Nordiska Kompaniet samtidigt som han var Vice Styrelseordförande i föreningen.

Under årens lopp har namnet ändrats till Stockholms Textilhandlarförening, Modebutikerna och nu heter vi Sveriges Textilhandlare.

Frans Brundin, föreningens stiftare.

Frans Brundin, föreningens stiftare.

Frans Brundins Bosättnings- & Manufaktur-affär

Frans Brundins Bosättnings- & Manufaktur-affär

Ragnar Sachs

Ragnar Sachs

Protokoll från föreningens första möte, 1895.

Protokoll från föreningens första möte, 1895.