Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Artillerigatan 6
11451 Stockholm
Sverige

08-437 415 09

Start

Välkommen till Sveriges Textilhandlare! Vi är en förening för dig som driver företag inom textilhandeln. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

 
 
anders-sq.jpg

Textilkunskap

6 mars

Här ger vi dig viktiga verktyg till att höja din textila kompetens och öka intresset för de produkter du säljer i din butik! Vad svarar du på kundernas frågor, vilka råd ska du ge och hur bemöter du reklamationer?

 

 

VÅRA MEDLEMMAR

“Medlemskap är en “no brainer”. Man får igen kostnaden typ på en gång.”
— Anders Johansson, Grandpa

Vårens aktiviteter

Nu är det hög tid att anmäla dig och dina medarbetare till vårens utbildningar och seminarier.

MEDLEMSFÖRMÅNER

Sänk dina kostnader! Enbart vårt kortinlösenavtal innebär en besparing om ca 40% jämfört med listpris.