Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Artillerigatan 6
11451 Stockholm
Sverige

08-437 415 09

Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning

ARBETSRÄTT

Kontakta Sveriges Textihandlare för kostnadsfri rådgivning inom arbetsrätt. Vi svarar på frågor, ger stöd och vägleder utan att det medför kostnader för dig som medlem. Sveriges Textilhandlare samarbetar med experter för att göra kvalificerade bedömningar. 
Kontakt: info@sverigestextilhandlare.se, 08-437 415 09

Uppsägning och omförhanding av hyresavtal

Vi samarbetar med Frontage som bistår i hela processen med allt vad uppsägning och omförhandling av hyresavtal innebär. De hjälper till med att säkerställa att du som medlem får bästa möjliga hyresvillkor samt har löpande kontakt med din hyresvärd i ärendet och likaså hyresnämnden om så krävs.
Som medlem får du rabatt på timarvodet samt en timmes fri telefonrådgivning.

 

Logga in för att ta del av dina förmåner